Klachtenformulier

Wij behartigen jouw belangen op het gebied van coaching zo goed mogelijk. Toch kunnen wij ook fouten maken. Dat kan ertoe leiden dat je een klacht hebt. Wanneer onze dienstverlening niet aan jouw verwachtingen voldoet, verzoeken wij je dit direct bij ons te melden. Alleen op deze manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Maak eerst een klacht kenbaar aan ons

Indien je een klacht hebt, kun je jouw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of e-mail, aan Rozemarijn van Merksteijn kenbaar maken. Deze zal jouw klacht schriftelijk vastleggen in ons klachtenregister en proberen om tot een snelle oplossing te komen van jouw klacht. Uiteraard volledig vertrouwelijk. Als dit niet mogelijk is om tot een snelle oplossing te komen, informeren wij je binnen 14 dagen over de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld. Wij streven ernaar jouw klacht binnen uiterlijk zes weken na deze kennisgeving af te handelen indien mogelijk sneller. We bewaren jouw klacht anoniem een jaar na afhandeling. Wij verwijderen jouw gegevens, tenzij anders is overeengekomen.

Daarna eventueel naar StiR

Indien wij samen met jou niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van jouw klacht, dan kun je jouw klacht desgewenst schriftelijk voorleggen aan:
Keurmerk voor Professioneel Begeleiden (StiR)
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

De uitspraak van StiR is in dat geval bindend.

Het formulier

Hieronder kun je digitaal ons klachtenformulier invullen.